Przewodnik
Filtruj szkolenia

Filtrowanie szkoleń

Wyczyść

Polityka prywatności i cookies w serwisie internetowym www.profiWorld.com


Niniejszy dokument stanowiący Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie www.profiWorld.com został stworzony i przyjęty przez Profi World spółkę akcyjną z siedzibą przy Alei Piastów 75/3, 70-326 Szczecin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000541144, REGON 360102635, NIP 8522610701, w celu zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa i wygody podczas przeglądania stron Portalu.

Definicje
  1. W rozumieniu niniejszego dokumentu definiuje się następujące pojęcia:
    1. Administrator - Profi World spółka akcyjna w Szczecinie, Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000541144.
    2. Portal – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi elektroniczne w ramach witryny internetowej www.profiWorld.com
    3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.


Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Profi World spółkę akcyjną z siedzibą przy Alei Piastów 75/3, 70-326 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000541144, REGON 360102635, NIP 8522610701, o kapitale zakładowym 100.000,- zł, opłaconym w całości.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Użytkownikiem oraz do rozpatrzenia reklamacji.

Za zgodą Użytkownika wyrażoną w procesie rejestracji lub w późniejszym czasie Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach reklamy i badania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Za zgodą Użytkownika w wyrażoną w procesie rejestracji lub w późniejszym czasie, po zakończeniu świadczenia usługi Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach reklamy i badania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika przez zastosowanie środków ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Portalu.

Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.Poufność danych Użytkownika

Rejestrując się w Portalu oraz korzystając z usług za pośrednictwem Portalu Użytkownik może być pewien, że jego dane osobowe pozostaną bezpieczne. Administrator używa ich wyłącznie w celu należytego świadczenia usług oraz do rozliczeń, jak również dla zapewnienia ochrony praw do treści rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu.

Administrator zastrzega, że dane osobowe Użytkowania mogą zostać udostępnione bez jego wiedzy na żądanie uprawnionych organów (np. prokuratura, Policja, sąd).

Administrator gromadzi informacje dotyczące korzystania z Portalu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Portalem.

Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora w celach statystycznych, np. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę, ustalenia rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, typu przeglądarki, liczby odwiedzin witryny oraz adresów odwiedzanych stron internetowych. Administrator zapewnia, że informacje te w żaden sposób nie są powiązane z danymi osobowymi użytkowników Portalu i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Na podstawie danych pozyskanych w powyższy sposób mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne ujawniane osobom trzecim celem ukazania popularności portalu oraz charakterystyki korzystania z Portalu przez jego użytkowników.Polityka plików cookies

Aktualnie niemal każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli tzw. ciasteczka. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia oraz informacje potrzebne do prawidłowego działania serwisu internetowego. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Wykorzystujemy cookies w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego stałego ulepszania Portalu, przy jednoczesnym uniemożliwieniu identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W ramach Portalu wykorzystujemy następujące rodzaje „cookies: tymczasowe, stałe, konfiguracji, własne, niezbędne, zewnętrzne, funkcjonalne.

Użytkownik może w każdym momencie zmienić sposób korzystania z plików cookies. Większość dostępnych przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może także samodzielnie usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. W celu ustalenia sposobu zarządzania plikami cookies odwołaj się do zakładki „pomocy” w Twojej przeglądarce. Administrator przestrzega, że całkowite zablokowanie wszystkich ciasteczek może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie niektórych funkcjonalności Portalu.

Ładowanie danych?